TGEIS-คืออะไร

TGEIS คืออะไร

สถานการณ์ปัญหาโลกร้อนยังคงดำเนินและรุนแรงขึ้นทุกวัน นั่นเป็นเพราะสาเหตุจากปรากฎการณ์เรือนกระจก ที่มีต้นเหตุมาจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเอง แน่นอนว่าหลายหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งเมื่อปี 2561 ก็จะผุดระบบ TGEIS หรือระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อยกระดับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความระบบนี้ยังใหม่ หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนักว่า TGEIS คืออะไร เรารวบรวมข้อมูลมาไว้ในบทความนี้แล้วค่ะ

ทำความรู้จัก TGEIS

TGEIS หรือ Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งเป็นมาตรฐานสากลคุณสมบัติของระบบ TGEIS: เป็นระบบปิดและใช้งานผ่าน Intranet Web Base ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล

ทำไมจึงต้องทำระบบ TGEIS

ประเทศไทยมีภารกิจที่ต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial update report) ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำรายงานมีประสิทธิภาพและตามทันกำหนดเวลา ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น อีกทั้งการคำนวณก๊าซเรือนกระจกแบบเดิมนั้น มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ การคำนวณ และการประเมินผลที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก อีกทั้งยังต้องใช้เอกสารจำนวนมากในการประกอบคำนวณ ทำให้ต้องสูญเสียทั้งเวลาและบุคลากรโดยใช่เหตุ

ข้อดีของการทำระบบ TGEIS

 • ช่วยออกแบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บได้อย่างเป็นระบบถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว
 • สามารถประมวลผลการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกพร้อมจัดแสดงผลในรูปแบบกราฟฟิกและตารางที่มีความสวยงามพร้อมใช้งาน
 • ช่วยให้การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลารวมทั้งถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คุณสมบัติของระบบ TGEIS

 1. ผู้ใช้งานระบบสามารถอัพโหลดหรือนำเข้าข้อมูล Data Entry template (DET) ซึ่งมีการออกแบบ DET

ทั้งสิ้น 5 ภาคส่วนที่จะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 1. ระบบจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมและค่าสัมประสิทธิ์จาก DET ที่นำเข้า

ระบบ โดยจะคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 2006 IPCC

 1. ระบบได้ถูออกแบบให้นำเสนอข้อมูลและผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบตารางและกราฟ
 2. ระบบออกแบบให้สามารถเลือกดูชุดข้อมูล (Query) ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปี

รายสาขา รายก๊าซ รายภูมิภาค และระดับประเทศ

ขั้นตอนการทำงานของระบบ TGEIS

แสดงผลการรายงานตามรูปแบบการรายงานผลของ IPCC สามารถแสดงผลการประเมินได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สามารถแสดงผลเป็นตารางและกราฟฟิก

ประโยชน์ของระบบ TGEIS

 • ระบบสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของผู้ใช้โดยสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel sheet

หรือ PDF file ได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • ระบบสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 2006 IPCC และเก็บผลการคำนวณในฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณหากมีการยกระดับ Tier ที่สูงขึ้นได้
 • สำนักงานฯจะพัฒนา Web application สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่จัดเก็บในระบบ TGEIS เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปงสภาพภูมิอากาศในอนาคต
 • ระบบจะนำเสนอผลการคำนวณในลักษณะของ web application โดยจะนำเสนอในรูปแบบตาราง

และกราฟตามที่ผู้ใช้ต้องการ

 • สามารถค้นหาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Dynamic และแสดงรูปแบบการรายงานผลตาม

คู่มือของ IPCC

ทั้งหมดนี้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับระบบTGEIS  แม้ว่าจะดูเป็นระบบ data และการคำนวณที่อาจจะดูยังใหม่ แต่เชื่อเถอะว่าระบบนี้จะสามารถช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้บ้างแน่นอน

 

ติดตามข่าวสารและบทความเกี่ยวกับ The Sustain – ธุรกิจและความยั่งยืน พลังงาน ภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติ

thesustain.space

Turnoff
นักเขียนอิสระหลากหลายธุรกิจ เขียนคอนเท้นท์ SEO ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี turnoffweb.com

ถนนทุกสายมุ่ง “อาหารอนาคต” ตอบโจทย์ความยั่งยืน

Previous article

“ถุงผ้า” ที่เราหันมาใช้กัน ไม่ทำลายธรรมชาติ จริงหรือ ?

Next article

You may also like

More in Innovation