PM 2.5 ภัยเงียบ ที่ส่งผลร้ายมากกว่าที่คุณคิด

ภัยธรรมชาติ : ช่วงแรกๆ หลายคนตื่นตระหนักเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนการมาของโควิด-19 ทำให้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่อยๆ ถูกลืมไป… บางคนอาจจะคิดว่ามันได้หายไปจากโลกของเราแล้ว แต่รู้หรือไหม PM 2.5 นั้นยังอยู่รอบตัวเรา ลอยอยู่ในอากาศ เพราะฉะนั้น วันนี้ The Sustain ...
Life