แผ่นดินไหวเกิดจากอะไร? ป้องกันตัวอย่างไรเมื่อเกิดแผ่นดินไหว?

เหตุธรณีพิบัติอย่าง “แผ่นดินไหว” เป็นภัยพิบัติที่มักไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่าไรนัก แต่มักสร้างผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวของประเทศเพื่อนบ้าน ที่ล่าสุดได้เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ห่างจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 87 กิโลเมตร และพบว่า พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย ได้รับความรู้สึกสั่นไหวต่อเนื่องหลายครั้ง ( แผ่นดินไหวเมียนมา วันเดียว 52 ครั้ง แรงสุดขนาด 6.4 สั่นสะเทือนถึงเชียงราย ) แล้วหากมีเหตุไม่คาดฝันอย่าง “แผ่นดินไหว” เกิดขึ้น ...
Life