เปลี่ยน ‘พลาสติกให้เป็นสบู่’ ทางเลือกใหม่ของการอัปไซเคิล

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวิธีการคืนชีวิตใหม่ให้กับพลาสติกเก่าโดยการเปลี่ยนให้เป็นสบู่ พลาสติกมีคุณสมบัติทางเคมีคล้ายกับกรดไขมันซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนผสมหลักในสบู่ ความคล้ายคลึงนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนโพลีเอทิลีนเป็นกรดไขมัน แล้วขึ้นรูปเป็นสบู่ รองศาสตราจารย์กุยเลียง หลิว ผู้นำทดลองและเขียนบทความลงวารสาร Science ระบุว่าปัญหาของการทดลองนี้คือขนาดของพลาสติกที่ใหญ่ โดยมีความยาวประมาณ 3,000 อะตอมของคาร์บอน ในขณะที่กรดไขมันมีขนาดเล็กกว่ามาก รีไซเคิลพลาสติก เป็นสบู่จากพลาสติกชิ้นแรกของโลก จากการสังเกตเตาผิงที่บ้านของรองศาสตราจารย์กุยเลียง พบว่า ฟืนส่วนใหญ่ทำจากโพลีเอทิลีน เมื่อถูกเผาไหม้โพลีเมอร์จะแตกตัวเป็นสายสั้น ๆ ก่อนกลายเป็นโมเลกุลก๊าซขนาดเล็ก จนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเต็มรูปแบบเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ ทำนองเดียวกันถ้านำพลาสติกมาเผา แต่หยุดกระบวนการก่อนที่จะเป็นก๊าซขนาดเล็ก ก็จะได้โพลีเอทิลีนสายสั้นใกล้เคียงกับกรดไขมัน ทีมทดลองของ ...
Innovation