ขวดน้ำผลไม้ย่อยสลายได้ในน้ำ วัสดุจากมันฝรั่ง ไม่สร้างขยะ ไม่ต้องรีไซเคิล

ขวดพลาสติกเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกำลังหาวิธีจัดการอยู่ในขณะนี้ซึ่งขวดพลาสติกย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานับร้อยปี และถึงแม้จะมีการใช้วิธีการรีไซเคิลแต่ต้องใช้กระบวนการและงบประมาณอยู่ดี ตอนนี้ได้ทีการคิดค้นขวดย่อยสลายได้ในน้ำ ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งทำจากมันฝรั่ง โซลูชันบรรจุภัณฑ์นี้สามารถย่อยสลายทางชีวภาพตามธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องรีไซเคิล สำหรับโปรเจ็กต์นี้ Tomorrow Machine ร่วมมือกับบริษัทน้ำผลไม้ Eckes Granini และแบรนด์ Brämhults หลังจากใช้ขวดเครื่องดื่มหมดแล้ว บรรจุภัณฑ์สามารถนำไปหมักที่บ้าน ละลายน้ำ หรือแม้แต่รับประทานได้ การลอกบรรจุภัณฑ์จะกระตุ้นกระบวนการสลายตัว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สารละลายสามารถกักเก็บของเหลวได้โดยไม่แตกสลาย การออกแบบขวดน้ำผลไม้ย่อยสลายได้ในน้ำได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ การออกแบบของ GoneShells ใช้แนวทางที่ธรรมชาติใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบธรรมชาติ ...
Innovation