ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร เคยคิดไหมว่า ทุกวันนี้เราใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปเท่าไรแล้ว ในอนาคตจะมีทรัพยากรเหลืออยู่ไหม ถ้าเราไม่มีนวัตกรรม หรือสิ่งที่มาช่วยทดแทนพลังงานธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยังยืน ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก จะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งทุกวันนี้ การเข้ามาของความเจริญ เทคโนโลยีอันทันสมัย ต่างก็มีส่วนทำให้โลกของเราร้อนขึ้น แม้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ก็ตาม สังเกตได้จากน้ำแข็งที่ขั้นโลกเหนือเริ่มละลาย หรือภาพไฟป่าที่เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ ภาพถ่ายจากมุมที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ที่เขียวหรือป่าบนโลกเริ่มหายไปทุกวัน การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน รวมไปถึงเชื้อโลกต่างๆ มันควรถึงเวลาแล้วหรือยัง… ? ...
Life