Apple เผยโฉม Apple Watch ใหม่ โปรดักต์แรกที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ผลลัพธ์ความทุ่มเทด้านนวัตกรรม

Apple เผยโฉม Apple Watch ใหม่ ผลิตภัณฑ์แรกที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในปี 2030 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการทำงาน และการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างจริงจังเป็นเวลาหลายปี ทั่วทั้งบริษัทและซัพพลายเชนทั่วโลก รวมถึงการใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์ สำหรับ Apple ได้ใช้แนวทางชัดเจนและเข้มงวดในการขจัดคาร์บอนออกจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 3 แหล่งที่สำคัญที่สุด ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า วัสดุ ...
Bitesize