รู้หรือไหม ใช้ถุงผ้าแทนพลาสติกกี่ครั้ง ถึงจะช่วยโลกได้อย่างแท้จริง

ถุงผ้าอาจกำลังสร้างปัญหาใหม่ให้สิ่งแวดล้อม จากการรณรงค์แบนถุงพลาสติกหูหิ้วแบบบาง หรือแบบครั้งเดียวใช้แล้วทิ้งไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ จากการศึกษาเส้นทางของถุงผ้าพบว่าการผลิตถุงผ้ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงกว่าถุงพลาสติกแบบบาง และควรนำถุงผ้านั้นมาใช้อย่างน้อย 7,100 ครั้ง เพื่อตอบโจทย์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ถุงผ้าใช้ซ้ำ ควรใช้ซ้ำอย่างน้อย 7,100 ครั้ง รายงานของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเดนมาร์กในปี 2018 แนะนำว่าควรใช้ถุงผ้าฝ้ายอย่างน้อย 7,100 ครั้งเพื่อชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับถุงพลาสติกแบบบางทั่วไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่หากถุงผ้าทำจากฝ้ายออร์แกนิค จำนวนการนำมาใช้ซ้ำต้องเป็น 20,000 ครั้ง ถึงจะชดเชยผลกระทบได้ ...
Life