แนวทางการจัดการขยะทั่วไป เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดการขยะทั่วไป เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขึ้นชื่อว่าขยะมักจะตามมาด้วยผลกระทบในเชิงลบซะเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าหากกระบวนการกำจัดขยะเป็นไปอย่างไม่ถูกวิธีแล้ว ย่อมเกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย ซึ่งขยะเองก็มีหลายประเภท หนึ่งในนั้นที่พบได้มากก็คือ “ขยะทั่วไป” มองเผิน ๆ ดูเป็นขยะธรรมดา ๆ ที่พบได้บ่อย แต่หากกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับขยะประเภทอื่น ๆ เราจะมาดูแนวทางการจัดการขยะทั่วไปกันค่ะ ขยะมูลฝอยคืออะไร ขยะมูลฝอย คือ เศษสิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ...
TOP STORIES