ประธานาธิบดีสีให้คำมั่นจะปกป้องสิ่งแวดล้อม-ลดปล่อยมลพิษ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้คำมั่นจะปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศจะเปลี่ยนประเทศจีนจากที่เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดในโลกให้เป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2603 อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่สีจิ้นผิงได้ประกาศในระหว่างการเปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเวลา 100 นาที เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคมคือประเด็นสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้นำจีนให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประเด็นอื่นๆ โดยกล่าวว่าการปกป้องธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการสร้างและพัฒนาประเทศในยุคใหม่ สีกล่าวว่าจีนได้ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศ, ทางน้ำและในดิน โดยจีนได้พลิกฟื้นระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมแบบชนิดจากหน้ามือเป็นหลังมือ ทำให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้ายิ่งกว่าเดิม ทำให้ภูเขาเป็นสีเขียวยิ่งกว่าเก่า และทำให้น้ำในแม่น้ำใสสะอาดจนมองเห็นปลา การพลิกฟื้นธรรมชาติที่เสียหายอย่างหนักที่เกิดขึ้นในระหว่างการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลจีนในยุคสีจิ้นผิง ...
What' New