ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้

ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ เมื่อมองไปบนท้องฟ้าคงอดคิดไม่ได้บนนั้นคงมีเทวดานางฟ้า นั้นเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น แท้จริงแล้วโลกของเราเต็มไปมวลสารต่าง ๆ อันได้แก่  ไอน้ำ ฝุ่นละออง แก๊สชนิดต่าง ๆ เหล่านี้คือส่วนประกอบ ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ โดยเราจะเริ่มกันองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะชั้นบรรยากาศ 78.08% เป็นออกซิเจน, ...
Bitesize