ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้

ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ เมื่อมองไปบนท้องฟ้าคงอดคิดไม่ได้บนนั้นคงมีเทวดานางฟ้า นั้นเป็นเพียงจินตนาการเท่านั้น แท้จริงแล้วโลกของเราเต็มไปมวลสารต่าง ๆ อันได้แก่  ไอน้ำ ฝุ่นละออง แก๊สชนิดต่าง ๆ เหล่านี้คือส่วนประกอบ ชั้นบรรยากาศของโลก ประโยชน์ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ โดยเราจะเริ่มกันองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะชั้นบรรยากาศ 78.08% เป็นออกซิเจน, ...
Bitesize
ชั้นบรรยากาศโลก คืออะไร
Bitesize

ชั้นบรรยากาศโลก คืออะไร

ชั้นบรรยากาศของโลกปกป้องโลกได้มากกว่าหนึ่งวิธี แถบอากาศบาง ๆ นี้มีลักษณะเฉพาะของโลก และเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมัน บรรยากาศเป็นส่วนผสมของก๊าซที่ล้อมรอบโลก บนโลก บรรยากาศช่วยให้ชีวิตเป็นไปได้ นอกจากจะทำให้เราหายใจได้แล้ว ยังป้องกันเราจากรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่ที่มาจากดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นผิวโลกอุ่นขึ้นประมาณ 33° C (59° F) ผ่านปรากฏการณ์เรือนกระจก และส่วนใหญ่ป้องกัน ความแตกต่างอย่างมากระหว่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืน ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะของเราก็มีชั้นบรรยากาศเช่นกัน แต่ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดมีอัตราส่วนของก๊าซและโครงสร้างชั้นใดเท่ากับชั้นบรรยากาศของโลก ก๊าซในชั้นบรรยากาศของโลก ไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด อากาศแห้งประกอบด้วยไนโตรเจน ประมาณ 78% (N2) ...