วัยรุ่นยุคใหม่เท่ได้ในสไตล์รักษ์โลก ด้วยมือเรา

วัยรุ่นยุคใหม่ รักษ์โลก : เราได้ยินกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก หรือวิธีรักษ์โลกกันมานาน แต่หลายๆ ครั้งเราก็ยังมองว่าเป็นเรื่องยาก ไกลตัว หรือมีความจำเป็นที่ทำให้ยังต้องใช้พลาสติกอยู่ แต่เชื่อไหมว่า ต่อให้เรายังไม่สามารถตัดการใช้พลาสติกออกไปได้หมด แค่มีความคิดที่จะลดพลาสติกในชีวิตประจำวันได้เพียงวันละ 1 ชิ้น เท่านี้คุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาติและโลกของเราแล้ว วัยรุ่นยุคใหม่ รักษ์โลก เท่ได้ในสไตล์รักษ์โลก ด้วยมือเรา เราจึงชวนคุณมาลองทำวิธีง่ายๆ ใกล้ตัวด้วยการสำรวจพฤติกรรมและการใช้พลาสติกของตัวเองในแต่ละวัน แล้วปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ...
Life