THE LINE เมืองแนวตั้ง แห่งใหม่ของซาอุฯ คาร์บอนเป็น 0 ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

  ซาอุฯเผยแผนสร้างเมืองแนวตั้งแห่งใหม่ ใช้พื้นที่เล็กที่สุดแต่ยาวที่สุดเพื่อสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนเป็น 0 ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ไร้รถ ไร้ถนน แค่เห็นก็ได้กลิ่นของอนาคตที่ทันสมัยลอยมาเลย ซาอุดิอาระเบียได้ประกาศแผนการสร้างเมืองใหม่ที่ทำให้คุณต้องมนต์เหมือนหลุดไปอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟโลกอนาคต แต่เมืองแห่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้ THE LINE เมืองที่ไม่มีถนน รถยนต์ หรือการปล่อยมลพิษ และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% แถมใช้พื้นที่น้อยและการใช้สอยที่ต่างจากเมืองดั้งเดิมทั่วไป ด้วยอัตลักษณ์ที่พิเศษที่สุดคือการออกแบบเมืองที่ทอดยาวไปโดยใช้พื้นที่เพียง 34 ตารางกิโลเมตร THE ...
Latest Video