“ซีแพค กรีน โซลูชัน”ชูนวัตกรรมก่อสร้างลบภาพรถโม่ปูน

“ซีแพค กรีน โซลูชัน”ชูนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ก่อสร้างลบภาพรถโม่ปูน พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ผ่านกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ “ Turn Waste to Value ” ในยุคปัจจุบัน ”เทคโนโลยีดิจิทัล” เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมถึงแวดวงธุรกิจต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง “ซีแพค” จึงได้เดินหน้าสร้างโซลูชันใหม่ภายใต้แบรนด์“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ที่ “ไม่ใช่แค่รถโม่ปูน” แต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมก่อสร้าง พร้อมทั้งเชื่อมโยง Ecosystem ผ่านกระบวนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบ “ Turn Waste to ...
Innovation