กองทุน Thai ESG : ทางเลือกใหม่เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

กองทุน Thai ESG หรือ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน เป็นกองทุนรวมประเภทผสม เน้นลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่มีการคัดกรองตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนระยะยาวควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จุดเด่นของกองทุน Thai ESG: โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว: เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืน มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว สร้าง impact เชิงบวก: สนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ...
TOP STORIES
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ
Leader's Vision

รู้จักกับ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. Leader in ESG Investing

รู้จักกับ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. Leader in ESG Investing เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของเธอผู้นี้ ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ กบข. หรือชื่อตำแหน่งเต็มว่า เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม เลขาธิการ กบ ข คนใหม่ ...