วงการเบียร์สะเทือน โลกรวนทำดอกฮอปส์เสี่ยงกลายพันธุ์

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสำคัญกับกลิ่นและรสชาติของเบียร์มากขึ้น ซึ่งส่วนประกอบที่ทำให้เบียร์มีรสขมและกลิ่นหอมคือ ดอกฮอปส์ ยิ่งดอกฮอปส์คุณภาพสูง รสชาติและกลิ่นยิ่งเป็นที่ดึงดูด แต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่าคุณสมบัติความขมของดอกฮอปส์เสี่ยงลดลง เนื่องจากการคลื่นความร้อนและความแห้งแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งแรงจูงใจของการศึกษาครั้งนี้คือต้องการแสดงให้คนที่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องไกลตัวได้เข้าใจว่าวิกฤตที่ทั่วโลกกำลังเผชิญคือเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและ และมันส่งผลกระทบได้จริงๆ อย่างน้อยก็ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์เช่น เบียร์ ดอกฮอปส์ กำลังถูกคุกคามจากวิกฤตโลกร้อน ทำให้รสชาติเบียร์เปลี่ยนไป จากการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications พบว่า ตั้งแต่ปี 1994 ดอกฮ็อปที่ปลูกในยุโรป เช่น ...
Bitesize