เนสท์เล่ส่งแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” สร้างแรงบันดาลใจชวนคนไทยร่วมมือดูแลโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

เนสท์เล่ เปิดแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” (Every Little Act Matters) สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเริ่มต้นปรับพฤติกรรมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันกับไอเดียรักษ์โลก ไม่ว่าใช้ชีวิตแบบไหน เนสท์เล่พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมทุ่มงบ 29 ล้านบาท ส่งวิดีโอออนไลน์ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจและจุดประกายความเชื่อในบทบาทของตนเองในการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้คนรุ่นต่อไป ตั้งเป้าเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 25 ล้านคนทั่วประเทศ จากผลการวิจัยของมินเทล (Mintel) เปิดเผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยกว่า ...
Bitesize