แบตเตอรี่จากไม้ เมื่อหมดยุคสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษจึงต้องเปลี่ยนหน้าที่เพื่อแปลงเป็นพลังงาน

แบตเตอรี่จากไม้ : ต้นไม้จะหมดโลกไหม? หลังนักวิจัยกลุ่มหนึ่งกำลังคิดค้นแบตเตอรี่ที่ทำมาจากไม้ ซึ่งได้แนวคิดมาจากการหมดยุคของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ไม้และกระดาษเกี่ยวข้องยังไงกับพลังงาน? ในขณะที่ความต้องการในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงขึ้น พร้อม ๆ กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมก็กำลังตามมาติด ๆ เช่นกัน พลังงานเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนอุปสงค์เหล่านี้ได้ แต่พลังงานแบบไหนที่จะยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่นักวิจัยทั้งหลายกำลังมุ่งหน้าไป ว่าพลังงานแบบไหนบ้างที่สามารถแปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาได้ทั่วไป เพื่อลดต้นทุน บทความหนึ่งน่าสนใจจาก BBC เสนอว่า มีนักวิจัยบางกลุ่มกำลังวิจัยว่า “ไม้” ก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน ...
Innovation