นิวซีแลนด์นำร่อง ยกเลิกถุงพลาสติกแบบบาง ในซูเปอร์มาร์เก็ต

ถุงพลาสติกแบบบางที่ลูกค้าใช้ในการการใส่ผักและผลไม้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะถูกสั่งห้ามใช้ในนิวซีแลนด์ไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมา นโยบายใหม่นี้ครอบคลุมถึงหลอดพลาสติกและเครื่องเงิน ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาลในการรณรงค์ต่อต้านการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เริ่มตั้งแต่ปี 2562 จากการห้ามใช้ถุงพลาสติกช้อปปิ้งแบบหนา โดยเฉลี่ยขยะที่ชาวนิวซีแลนด์ทิ้งจะไปอยู่ในหลุมฝังกลบมากกว่าสามในสี่ตันต่อปี ซึ่งขยะส่วนใหญ่ที่ถูกฝังกลบคือขยะพลาสติก ราเชล บรุกกิง รัฐมนตรีช่วยว่าการสิ่งแวดล้อมระบุว่าการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกในปี 2552 สามารถลดขยะถุงพลาสติกได้มากกว่า 1 พันล้านใบ และคาดว่าการห้ามใช้ถุงแบบบางนี้จะช่วยลดขยะถุงพลาสติกเพิ่มอีก 150 ล้านใบต่อปี มีการตั้งคำว่าว่าการห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบบางนี้อาจไม่ช่วยสิ่งแวดล้อมมากนัก เนื่องจากจะมีการนำถุงกระดาษแบบใช้แล้วทิ้งมาใช้แทน ...
Life