ไขแนวคิด วงจรทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน Sustainability Cycle

ทรัพยากรธรรมชาติ : ไขแนวคิด วงจรความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม Sustainability Cycle หากจะให้เกิดความยั่งยืนบนโลกของเรา เป็นสังคมที่น่าอยู่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ก็ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจถึงแก่น วงจรความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ Sustainability Cycle โลกของเราเกิดขึ้นมาจากองค์ประกอบหลายๆ องค์ประกอบร่วมกัน จนกระทั่งกลายมาเป็นโลกที่มีความสมบูรณ์ ธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อทำให้โลกของเรานั้น มีความเหมาะสมต่อการเติบโต อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ...
Life
Life

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร

ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญต่อโลกอย่างไร เคยคิดไหมว่า ทุกวันนี้เราใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไปเท่าไรแล้ว ในอนาคตจะมีทรัพยากรเหลืออยู่ไหม ถ้าเราไม่มีนวัตกรรม หรือสิ่งที่มาช่วยทดแทนพลังงานธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยังยืน ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลก จะเกิดอะไรขึ้น ยิ่งทุกวันนี้ การเข้ามาของความเจริญ เทคโนโลยีอันทันสมัย ต่างก็มีส่วนทำให้โลกของเราร้อนขึ้น แม้จะช่วยสร้างความสะดวกสบายให้ก็ตาม สังเกตได้จากน้ำแข็งที่ขั้นโลกเหนือเริ่มละลาย หรือภาพไฟป่าที่เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ ภาพถ่ายจากมุมที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ที่เขียวหรือป่าบนโลกเริ่มหายไปทุกวัน การเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงาน รวมไปถึงเชื้อโลกต่างๆ มันควรถึงเวลาแล้วหรือยัง… ? ...