พลังงานน้ำ พลังงานที่สวยงาม และเป็นหนึ่งในพลังงานที่เหมาะกับไทยมากที่สุด

พลังงานน้ำ หนึ่งในพลังงานที่เหมาะกับไทยมากที่สุด พลังงานน้ำพื้นผิวโลกถึง 70 เปอร์เซนต์ ปกคลุมด้วยน้ำ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้ำเหล่านี้มีการเปลี่ยนสถานะและหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่า วัฏจักรของน้ำ น้ำที่กำลังเคลื่อนที่มีพลังงานสะสมอยู่มาก และมนุษย์รู้จักนำพลังงานนี้มาใช้หลายร้อยปีแล้ว เช่น ใช้หมุนกังหันน้ำ ปัจจุบันมีการนำพลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย หลายคนรู้ดีว่าประเทศของเรา มีอยู่ 2-3 ฤดูเท่านั้นได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ...
Life