ปีใหม่ หันมาท่องเที่ยวแบบ Net Zero Tourism ใกล้กรุงเทพขับรถเพียง 2 ชั่วโมง

ท่องเที่ยวรักษ์โลก “ระยอง” หนึ่งในจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กๆ แต่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติทั่วทิศทาง ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่สุขใจ เพราะมีทั้งป่าไม้โบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต้นโปรงทองที่มีสีเขียวขจีปนสีทองอร่าม อุทยานแห่งชาติที่คอยมอบความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และยังมีทะเลที่แสนสวยงามที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกวัน โดยปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก เพราะหลายคนเริ่มหันมาใส่ใจท่องเที่ยวแบบ Net Zero Tourism กันมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ชวนนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ หันมาใส่ใจรักษ์โลกผ่านการท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในทุกกิจกรรม และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในทุกขั้นตอน เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ...
Life