“กลุ่มเซ็นทรัล” ลงมือทำ เพื่อโลกใบเดียว ลดขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่า

กลุ่มเซ็นทรัล” เชิญชวนทุกคนร่วมลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อโลกใบเดียว กับแคมเปญ “Love the Earth” (เลิฟ ดิ เอิร์ธ) เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ลงมือทำ ลดขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูป่า เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ถูกหยิบยกให้เป็นวาระเร่งด่วน 3 ประเด็น ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม ...
Leader's Vision