ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน การลงทุนที่ยั่งยืนในปี 2023

ปีนี้ทั่วโลกยังต้องอยู่กับความท้าทายหลายด้าน ตั้งแต่ราคาพลังงานอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่พุ่งสูงขึ้นจากปมปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ยุโรปต้องหาพลังงานทดแทน และหันมาพึ่งพาการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมา สหรัฐได้มีการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act มูลค่ากว่า 369,000 ล้านบาท (ราว 14 ล้านล้านบาท*) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานสะอาดและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้การประชุมระดับโลก COP 26 ของสหประชาชาติครั้งล่าสุดยังได้ออกมาย้ำว่าทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนทั่วโลกควรมีส่วนร่วมในการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ​ออกมาใช้เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) ...
Bitesize