ทำความรู้จัก BlueCycle นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จัก BlueCycle นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันในแต่ละวงการอุตสาหกรรมเริ่มปรับเปลี่ยนการผลิตที่เอื้อต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากที่หลายอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปมาก จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนขึ้น ซึ่งในแวดวงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าอย่างยูนิโคล่เองก็เช่นกัน ที่ได้ออกนวัตกรรม BlueCycle มาเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม เราจะไปทำความรู้จักนวัตกรรมนี้กันค่ะ BlueCycle เป็นอย่างไร BlueCycle เป็นโครงการริเริ่มด้านเศรษฐกิจแบบ Blue and Circular ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำขยะพลาสติกในทะเลกลับมาใช้ใหม่ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและการประมง ซึ่งเป้าหมายคือการสร้างวัสดุใหม่คุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการบูรณาการในอุตสาหกรรมอีกครั้ง และเพื่อสำรวจและส่งเสริมแนวทางแบบองค์รวมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยปัจจุบันโครงการ BlueCycle ...
Innovation