วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับ 5 มิถุนายน ของทุกปี ควรทำอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร?

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2565/2022 ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก จะร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเกิดขึ้นโลกปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมา และมีความสำคัญอย่างไร ประวัติ วันสิ่งแวดล้อมโลก มีที่มาอย่างไร? วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) คือ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันที่ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ หลังมีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ...
TOP STORIES