PM 2.5 มลพิษทางอากาศ กลับมาอีกครั้ง อาจแรงกว่าครั้งก่อนๆ

มลพิษทางอากาศ ฤดูกาลฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานกำลังกลับมาอีกครั้งในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ และอีกไม่กี่เดือนในเขตภาคเหนือของบ้านเราก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่มีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมที่อาจนำมาสู่วิกฤตหมอกควันพิษเหมือนเช่นทุก ๆ ปี รายงานวิจัยเกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศ ชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ในสหราชอาณาจักร ที่เปิดเผยผลการศึกษาเมื่อเดือน เม.ย. 2023 ว่ามลพิษทางอากาศนั้นทำอันตรายต่อมนุษย์ในทุกช่วงวัยของชีวิต กลุ่มงานวิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ได้ทำการศึกษาหลักฐานจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศทั่วโลกกว่า 35,000 ชิ้น ในช่วงกว่า ...
Life
Leader's Vision

ดูนโยบายการปัญหาสิ่งแวดล้อม PM 2.5 ของแต่ละพรรค

เลือกตั้ง2566 ทำให้แต่ละพรรคการเมือง เริ่มมีการพูดถึงนโยบายแก้ปัญหา PM2.5 ไปดูนโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของแต่ละพรรคในการ เลือกตั้ง2566 ซึ่งบางพรรคมีการประกาศนโยบายและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  ขณะที่บางพรรคพูดถึงปัญหาและนโยบายนี้ ระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อเห็นโครงสร้างของปัญหา และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นวิกฤตใหญ่ นโยบายพรรคก้าวไกล ชูนโยบาย“สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า” ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย ...