ดูนโยบายการปัญหาสิ่งแวดล้อม PM 2.5 ของแต่ละพรรค

เลือกตั้ง2566 ทำให้แต่ละพรรคการเมือง เริ่มมีการพูดถึงนโยบายแก้ปัญหา PM2.5 ไปดูนโยบายการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของแต่ละพรรคในการ เลือกตั้ง2566 ซึ่งบางพรรคมีการประกาศนโยบายและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  ขณะที่บางพรรคพูดถึงปัญหาและนโยบายนี้ ระหว่างการลงพื้นที่พบประชาชน เพื่อเห็นโครงสร้างของปัญหา และสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เป็นวิกฤตใหญ่ นโยบายพรรคก้าวไกล ชูนโยบาย“สิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า” ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 7 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย ...
Leader's Vision