พลังงานจากเกลือ คืออะไร

แบตเตอรี่เกลือ แบตเตอรี่เกลือหรือที่เรียกว่าแบตเตอรี่น้ำเค็มเป็นระบบจัดเก็บพลังงานประเภทหนึ่งที่ใช้น้ำเกลือเป็นอิเล็กโทรไลต์ในการเก็บและปล่อยพลังงาน แบตเตอรี่เกลือทำงานโดยใช้อิเล็กโทรดเพื่อเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยน้ำเค็มจะเป็นตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี แบตเตอรี่น้ำเค็มมีข้อดีหลายประการเหนือแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม ได้แก่ อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ความปลอดภัยที่มากกว่า และความเสถียรที่มากกว่า นอกจากนี้ แบตเตอรี่น้ำเค็มยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม เนื่องจากไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษ โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่น้ำเค็มจะใช้สำหรับการจัดเก็บพลังงานในระดับกริด เช่น สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับพลังงานสำรองสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาสำหรับใช้ในยานพาหนะ เป็นวิธีเก็บพลังงานจากระบบเบรกแบบจ่ายพลังงานกลับคืน โดยรวมแล้ว แบตเตอรี่เกลือเป็นเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในด้านการจัดเก็บพลังงาน และมีศักยภาพที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนมากขึ้น ข้อดีและข้อเสียของพลังงานเกลือ พลังงานเกลือมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการเป็นแหล่งพลังงาน ...
Innovation