พลังงานอะไรทำร้ายโลกมากที่สุด

ในปัจจุบัน, เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานที่ทำร้ายโลกมากที่สุด เนื่องจากผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีดังนี้: การปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซอื่น ๆ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจก เช่น เมทาน (CH4) และไนโตรสไซด์ (N2O) ออกสู่บรรยากาศ การสะสมของก๊าซเหล่านี้จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายสภาพแวดล้อม: การทำเหมืองแร่และขุดแหล่งทรัพย์ธรรมชาติ เช่น น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ, ...
Bitesize