พลังงาน คลื่น พลังงานสะอาด ควบคุมได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พลังงาน คลื่น พลังงานสะอาด ควบคุมได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แน่นอนทุกคนต้องเคยไปเที่ยวทะเลกัน แต่รู้หรือไหม คลื่นที่เราเห็นในทะเลนั้น อาจจะมาจากพลังงานบ้างอย่างก็เป็นได้ พลังงานคลื่นทะเล คืออะไร จริงๆ แล้วพลังงานคลื่นหมายถึง พลังงานของคลื่นผิวมหาสมุทร และการจับพลังงานเหล่านั้นมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้า การแยกเกลือออกจากน้ำ และการสูบน้ำ พลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดรูปแบบหนึ่ง การผลิตไฟฟ้าจากคลื่นยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพร่หลาย และยังไม่มีการสร้างฟาร์มคลื่นในเชิงพาณิชย์ พลังงาน คลื่น ...
Life