พลังงานยุคใหม่ ทางออกวิกฤตแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

พลังงานยุคใหม่ ทางออกวิกฤตแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในยุคที่พลังงานกลายเป็นของหายาก มีมูลค่ามหาศาล และมีจำนวนจำกัด สวนทางกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลก แน่นอนว่าเมื่อคนมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานก็มีมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลย คือ คือวิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลังมนุษย์ต้องเจอกับภัยธรรมชาติมากมาย หรือแม้แต่ธารน้ำแข็งที่ละลาย ก็เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยาการและพลังงานจนเกินขีดจำกัด จึงเกิดไอเดียที่จะใช้ “พลังงานยุคใหม่” เข้ามาแทน เราจะมาดูกันว่า พลังงานยุคใหม่ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง และจะช่วยแก้วิกฤตปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร พลังงานยุคใหม่ คืออะไร ถ้าพูดถึงคำว่า ...
Innovation