Technology ความยั่งยืนในปี 2024

ในปี 2024, เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนน่าจะมีการพัฒนาและนำมาใช้อย่างกว้างขวางในหลายด้าน เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไปนี้คือบางส่วนของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีอิทธิพลในปี 2024: พลังงานหมุนเวียน: เทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม จะมีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีแบตเตอรี่และการเก็บพลังงาน: การพัฒนาแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเก็บพลังงานได้ในระยะยาว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีคาร์บอนแคปเจอร์และการจัดเก็บ (Carbon Capture and Storage, CCS): เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตจากโรงงานและโรงไฟฟ้า เทคโนโลยีอาหารและเกษตรกรรม: ...
Innovation
Triple Bottom Line แนวคิดแห่งความยั่งยืน
Innovation

Triple Bottom Line แนวคิดแห่งความยั่งยืน

“Triple Bottom Line” (TBL) หรือ 3P (People, Planet, Profit) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมในการประเมินความสำเร็จขององค์กรอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยไม่เน้นเฉพาะการสร้างกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: People (ผู้คน): สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมและผลกระทบต่อสังคมที่องค์กรสร้างขึ้น รวมถึงการจ่ายค่าแรง, สวัสดิการ, การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน, การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ในชุมชน, และการรับผิดชอบต่อชุมชน Planet (โลก): ตรวจสอบและประเมินผลกระทบของการดำเนินงานขององค์กรต่อสิ่งแวดล้อม ...
จัดงานเลี้ยงนอกสถานที่รูปแบบยั่งยืน
Life

จัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ยั่งยืน

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ยากและอาจรีรอไม่ได้ โดยในปัจจุบันสังคมเราได้มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพยายามที่จะรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสียไป โดยการพยายามรักษาความ Green หรือคงสภาพแวดล้อมสีเขียวด้วยการรักษาสมดุลทางธรรมชาติเพื่อคนรุ่นหลัง แต่ในส่วนของภาคธุรกิจและองค์กรทั้งรัฐบาลและเอกชน อาจมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ อย่างเช่น การประชุม สัมมนา การจัดเลี้ยง หรืองานอีเวนท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรเมื่อเลี่ยงการจัดประชุมไม่ได้? การจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานอีเวนท์ที่มีคนจำนวนมาก ล้วนมีผลกระทบทางลบต่ออากาศ ดิน นํ้า ...
แนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023
Innovation

แนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023

มีแนวโน้มสำคัญหลายประการในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำลังกำหนดภูมิทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต บางส่วนของแนวโน้มเหล่านี้ ได้แก่ : การลดคาร์บอน: มีการรับรู้มากขึ้นถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งนี้นำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษ เศรษฐกิจแบบวงกลม: เศรษฐกิจแบบวงกลมเป็นแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่พยายามลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและรักษาทรัพยากรให้ใช้งานได้นานที่สุด โมเดลนี้กำลังได้รับความสนใจในฐานะแนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำลังถูกนำไปใช้โดยภาคธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นกำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินการของธุรกิจและสังคม และมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดของเสีย และส่งเสริมนวัตกรรม เมืองที่ยั่งยืน: ประชากรโลกกำลังพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้น และเมืองต่างๆ กำลังกลายเป็นจุดสนใจของความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางใหม่ในการวางผังและการจัดการเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ...
Upcycling คืออะไร
Innovation

Upcycling คืออะไร

Upcycling คืออะไร Upcycling เป็นกระบวนการเปลี่ยนวัตถุเก่าหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นสิ่งใหม่และมีประโยชน์ โดยมีมูลค่าหรือคุณภาพที่สูงขึ้น เป็นวิธีการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนในการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ซึ่งอาจจบลงด้วยการฝังกลบ ซึ่งแตกต่างจากการรีไซเคิลซึ่งเกี่ยวข้องกับการสลายวัสดุและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การอัพไซเคิลเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุดั้งเดิมในรูปแบบใหม่และปรับปรุง ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนกางเกงยีนส์ตัวเก่าให้กลายเป็นกระเป๋าหิ้วสุดเก๋ หรือนำขวดแก้วเหลือใช้มาสร้างสรรค์ของตกแต่งบ้านที่ไม่เหมือนใคร การอัพไซเคิลเป็นวิธีที่ดีในการลดขยะและนำไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น มันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากร และเป็นงานอดิเรกที่สนุกและคุ้มค่า นอกจากนี้ การอัพไซเคิลยังช่วยประหยัดเงินและเป็นช่องทางในการรับสินค้าที่ไม่ซ้ำใครและเป็นส่วนตัวซึ่งไม่สามารถหาได้ในร้านค้า Upcycling VS. Recycle การรีไซเคิลและการรีไซเคิลเป็นทั้งแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม พวกเขาแตกต่างกันในแนวทางและเป้าหมาย การรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ ...

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน ด้วยที่ตั้งใจกลางเมือง สามารถเดินทางสะดวกด้วยบริการ MRT ช่วยลดก๊าชเรือนกระจก ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มาใช้บริการ และชุมชนบริเวณโดยรอบ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน QSNCC โฉมใหม่ จะเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของไทยที่สามารถทลายข้อจำกัดในด้านการจัดอีเวนต์ ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น และเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย ทำให้ภายในอาคารมีสแปนเสาหรือ ระยะห่างระหว่างเสาที่กว้างมาก จึงได้พื้นที่ฮอลล์ขนาดใหญ่กว่า 22,500 ตารางเมตร ...
Bitesize