แนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน 2023

มีแนวโน้มสำคัญหลายประการในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งกำลังกำหนดภูมิทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต บางส่วนของแนวโน้มเหล่านี้ ได้แก่ : การลดคาร์บอน: มีการรับรู้มากขึ้นถึงความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งนี้นำไปสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในพลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยลดการปล่อยมลพิษ เศรษฐกิจแบบวงกลม: เศรษฐกิจแบบวงกลมเป็นแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่พยายามลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและรักษาทรัพยากรให้ใช้งานได้นานที่สุด โมเดลนี้กำลังได้รับความสนใจในฐานะแนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำลังถูกนำไปใช้โดยภาคธุรกิจและรัฐบาลทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล: การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นกำลังเปลี่ยนวิธีดำเนินการของธุรกิจและสังคม และมีศักยภาพในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดของเสีย และส่งเสริมนวัตกรรม เมืองที่ยั่งยืน: ประชากรโลกกำลังพัฒนาความเป็นเมืองมากขึ้น และเมืองต่างๆ กำลังกลายเป็นจุดสนใจของความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งนี้นำไปสู่การพัฒนาแนวทางใหม่ในการวางผังและการจัดการเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ...
Innovation
Upcycling คืออะไร
Innovation

Upcycling คืออะไร

Upcycling คืออะไร Upcycling เป็นกระบวนการเปลี่ยนวัตถุเก่าหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นสิ่งใหม่และมีประโยชน์ โดยมีมูลค่าหรือคุณภาพที่สูงขึ้น เป็นวิธีการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนในการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ซึ่งอาจจบลงด้วยการฝังกลบ ซึ่งแตกต่างจากการรีไซเคิลซึ่งเกี่ยวข้องกับการสลายวัสดุและเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ การอัพไซเคิลเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุดั้งเดิมในรูปแบบใหม่และปรับปรุง ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนกางเกงยีนส์ตัวเก่าให้กลายเป็นกระเป๋าหิ้วสุดเก๋ หรือนำขวดแก้วเหลือใช้มาสร้างสรรค์ของตกแต่งบ้านที่ไม่เหมือนใคร การอัพไซเคิลเป็นวิธีที่ดีในการลดขยะและนำไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น มันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากร และเป็นงานอดิเรกที่สนุกและคุ้มค่า นอกจากนี้ การอัพไซเคิลยังช่วยประหยัดเงินและเป็นช่องทางในการรับสินค้าที่ไม่ซ้ำใครและเป็นส่วนตัวซึ่งไม่สามารถหาได้ในร้านค้า Upcycling VS. Recycle การรีไซเคิลและการรีไซเคิลเป็นทั้งแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม พวกเขาแตกต่างกันในแนวทางและเป้าหมาย การรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ ...
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Bitesize

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน

ศูนย์ฯ สิริกิติ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำสถานที่จัดงานอย่างยั่งยืน ด้วยที่ตั้งใจกลางเมือง สามารถเดินทางสะดวกด้วยบริการ MRT ช่วยลดก๊าชเรือนกระจก ตัวอาคารออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มาใช้บริการ และชุมชนบริเวณโดยรอบ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน QSNCC โฉมใหม่ จะเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของไทยที่สามารถทลายข้อจำกัดในด้านการจัดอีเวนต์ ด้วยการออกแบบพื้นที่ให้มีความยืดหยุ่น และเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย ทำให้ภายในอาคารมีสแปนเสาหรือ ระยะห่างระหว่างเสาที่กว้างมาก จึงได้พื้นที่ฮอลล์ขนาดใหญ่กว่า 22,500 ตารางเมตร ...