Estée Lauder เป็นบริษัทความงามรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ EV100 ของ Climate Group ที่จะมีรถขนส่ง EV ภายในปี 2030

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change ในแวดวงความงามคือข่าวของบริษัท Estée Lauder ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบริษัทความงามรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ EV100 ของ Climate Group และตั้งเป้าจะมีรถขนส่ง EV ที่ใช้ในองค์กรของแบรนด์ภายในปี 2030 ซึ่งนี่เป็นภารกิจที่แสดงจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่จะผันเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า 100% เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง สำหรับโครงการ EV100 ของ Climate Group ...
Bitesize