ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ชายหาด อาจหายไปภายในอนาคต

ชายหาด และชายฝั่งทะเล ถือเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจ ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งทะเลของหลายประเทศทั่วโลกได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ชายหาดยังเป็นบ้านหลังใหญ่ให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ เป็นตู้กับข้าวให้สัตว์นานาชนิด เป็นโรงพยาบาลในการวางไข่ของสัตว์น้ำหายาก รวมถึงเป็นกันชนชั้นหนาคอยป้องกันเมื่อมีพายุมาอีกด้วย ถ้าวันหนึ่ง ‘ชายหาด’ หายไปจะเป็นอย่างไร ในวารสาร Science Climate Change โดยนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยร่วมของคณะกรรมาธิการยุโรป (EC-JRC) รวมถึงมหาวิทยาลัยในสเปน โปรตุเกส และเนเธอร์แลนด์ ได้รายงานว่า ...
Life