เรียนรู้ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม กับ ISO 14001

เรียนรู้ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม กับ ISO 14001 ถ้าเปรียบเทียบความอร่อยของมังคุดกับทุเรียน ก็คงยากที่จะบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากัน ถ้าไม่มีการกำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ISO จึงถือกำเนิดขึ้นมา จริง ๆ แล้ว ISO คือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน โดยออกมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรในระดับสากล ยกตัวอย่างง่าย ๆ ซึ่งสำหรับสิ่งแวดล้อมเองก็มีเช่นกัน นั่นคือ ISO ...
Innovation