สวีเดนชงยกเลิก ‘ภาษีถุงพลาสติก’ หลังใช้น้อยลงเหลือคนละ 17 ใบ/ปี

รัฐบาลสวีเดนเตรียมยกเลิกภาษี ‘ถุงพลาสติก’ หลังจำนวนถุงพลาสติกลดลงเกินเป้าต่อเนื่อง มั่นใจประชากรฉลาดใช้อย่างเท่าทัน กระทรวงการคลังสวีเดนประกาศเมื่อวานนี้ ถึงแผนยกเลิกภาษีถุงพลาสติกที่ประกาศใช้ในปี 2020 หากผ่านรัฐสภา จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2024 ในปี 2020 สวีเดนเริ่มเก็บภาษีถุงพลาสติกใบละ 3 โครนาสวีเดน  หรือประมาณ  10 บาท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการบริโภคพลาสติกแบบครั้งเดียวใช้แล้วทิ้งของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้ 40 ใบต่อคนต่อปี ...
Life