ฟาร์มแมลงใหญ่สุดในโลกที่ฝรั่งเศส ผลิตโปรตีนทดแทนเนื้อ รวมถึงทำปุ๋ย ลดการปล่อยคาร์บอน

ฟาร์มแมลงแนวตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ฝรั่งเศส ดินแดนแห่งอาหาร เป็นที่อยู่ของแมลง ในที่นี้คือ หนอนนก (Tenebrio molitor) อย่างน้อย 3 ล้านล้านตัว ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปผลิตน้ำมัน เป็นแหล่งโปรตีน รวมถึงทำปุ๋ย ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์กำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของแมลง ส่วนนักสิ่งแวดล้อมตั้งคำถามว่า แมลงเหล่านี้รับรู้ถึงความเจ็บปวดได้มากน้อยแค่ไหน อุตสาหกรรมการเลี้ยงแมลงก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว Ÿnsect บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสมีโรงงานในเมืองอาเมียงซึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากแมลงได้ 200,000 ตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์ ตอนนี้มีโรงเลี้ยงแมลงในเนเธอร์แลนด์ ...
Life
Latest Video

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของจีน หันมาลดการปล่อย “คาร์บอน”

นวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการผลิตที่สิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตปูนซีเมนต์ แก้ว และอื่น ๆ ต่างก็เริ่มหันมาวิจัย  และพัฒนารวมถึงใช้งานเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน หันมาลดการปล่อย “คาร์บอน” โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองถงชวน มณฑลส่านซี ได้สร้างโรงงานแฝดระบบดิจิทัลมัลติดาต้าแห่งแรกขึ้นมา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งการผลิต ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การลดการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถปล่อยมลพิษในปริมาณที่น้อยที่สุด สามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% และไม่ปล่อยน้ำเสียออกมาเลย ...