ครั้งแรกของโลก! ลอยกระทงดิจิทัล รักษาประเพณีควบคู่รักษ์สิ่งแวดล้อม

ประเพณีก็ต้องอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมก็ต้องรักษา เส้นขนาน 2 เส้นขนาบข้างคลองช่วงลอยกระทง สุดท้ายมาบรรจบกันที่คำว่า “ลอยกระทงออนไลน์” เป็นครั้งแรกของโลก ที่ กทม. จัด “ลอยกระทงดิจิทัลที่คลองโอ่งอ่าง” ให้ นทท.ครีเอทกระทงในแบบตัวเอง ไม่เสียเงิน ไม่โหลดแอปฯ อาจเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลก กับการลอยกระทงดิจิทัลผ่าน Projection Mapping ที่ทาง กรุงเทพมหานคร จัดให้พี่น้องประชาชนในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ ณ คลองโอ่งอ่าง ...
TOP STORIES