AI จำลองเป็นศิลปินชื่อดัง วาดภาพสะท้อนวิกฤตทางสภาพอากาศ

Ken Bromley Art Supplies ร่วมมือกับ Lacuna 5 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตทางสภาพอากาศซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน ผ่านพลังแห่งศิลปะที่สร้างสรรค์โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้จินตนาการว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์จะวาดภาพวิกฤตด้านสภาพอากาศที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า มลพิษจากพลาสติก และการทำฟาร์มในโรงงาน โดยให้ออกมาในรูปแบบชิ้นงานศิลปะตามสไตล์ของศิลปินคนดัง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน บรรดาผู้นำทางการเมืองจากทั่วโลกได้หารือกันในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 (UN Climate ...
Innovation