สร้างโรงงานรักสิ่งแวดล้อม

การสร้างโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือความคิดที่ยอดเยี่ยม โดยมีวิธีการหลักๆ ดังนี้: วางแผนโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ: วางแผนโรงงานให้มีพื้นที่สีเขียว มีการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม สามารถตัดลดปริมาณของสารตัวสกปรกและสารเคมีที่ใช้ การใช้แหล่งพลังงานทดแทน: อาจใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไฮโดร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงาน การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต: ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนำเสนอน้อย ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสียและน้ำเสีย: มีการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงขนส่งและโลจิสติกส์: ใช้วิธีการขนส่งที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากสามารถใช้ระบบขนส่งของความร้อนระหว่างโรงงานและบริเวณใกล้เคียง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้: ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงาน ...
Innovation
โรงงานมาตรฐาน GMP
Innovation

ทำไม “โรงงานมาตรฐาน GMP” ถึงเป็นโรงงานที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

โรงงานต่างๆ ที่การันตีเรื่องความปลอดภัยในด้านการผลิต จะได้รับรอง Good manufacturing practice (GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะอุปโภค บริโภค ในประเทศไทยจะมีมาตรฐานที่รับรองแบบ Good manufacturing practice (GMP) ในด้านมาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่า “โรงงานมาตรฐาน GMP” ที่ไปตามโรงงานไหนก็ตาม จะต้องมียืนยันเสมอ โดยเป็นระบบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการผลิตและควบคุมอย่างสม่ำเสมอตามคุณภาพ ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจากสารเคมีใดๆ ที่ไม่สามารถกำจัดได้โดยการทดสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจากโรงงานอุตสาหกรรม ...