สวนเบญจกิติ ป่าในเมืองที่คิดเผื่อระบบนิเวศอย่างยั่งยื่น

สวนเบญจกิติ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสความเปลี่ยนแปลงของสวน หลายๆ สวนในกรุงเทพ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะไปจนถึงฟังก์ชั่นการใช้งานและระบบนิเวศของธรรมชาติอย่างยั่งยืน สวนขนาดใหญ่ จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็น สวนป่าจริงๆ ไปแล้ว เพราะทุกๆ อย่างจะถูกเชื่อมโยงเข้าหากัน พึ่งพาอาศัยกัน เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ พืช แสง สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งจะตรงกับแนวคิดที่ว่า เราในเมืองไม่ได้มีแค่เรา แต่มีสัตว์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันด้วย เป็นสวนที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับสวนสาธารณะใหม่ๆ ...
Life