7 เมืองตัวอย่าง ที่ดี เคียงคู่ธรรมชาติ & สิ่งแวดล้อม

แม้จะเป็นเรื่องที่ยากในปัจจุบัน สำหรับการเฟ้นหา เมืองตัวอย่าง ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิต เนื่องด้วยเทคโนโลยี ความต้องการของมนุษย์ต่อการกระหายความสะดวกสบาย เดินไปหน้าวิวัฒนาการที่ถูกคิดค้นให้นำสมัยไปเรื่อย เบียดเบียนธรรมชาติไปทีละเล็กจนเหลือน้อยลงไปทุกที แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเมื่องน่าอยู่เลย ลองไปดู 7 เมืองตัวอย่าง ที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น เมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม เหมาะแก่การอยู่อาศัยเป็นที่สุด 1. เวียนนา ประเทศออสเตรีย เวียนนามีความโดดเด่นมาก ๆ เรื่องความปลอดภัย สำหรับทั้งพลเมืองและชาวต่างชาติเองก็ดี มีระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุม ...
Life