สวีเดน เตรียมสร้างถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ภายในปี 2035

ประเทศสวีเดน เตรียมสร้าง ถนนไฟฟ้าลดโลกร้อนยาว 1,000 กม. ดำเนินตามอนุสัญญาสหประชาชาติในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) อย่างหนักให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ สวีเดน นอกจากจะเป็นประเทศที่สวย น่าอยู่ และประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก ...
Innovation
Bitesize

พบการปนเปืัอนยาฆ่าแมลงกว่า 162 ชนิดใน ‘เม็ดพลาสติกรีไซเคิล‘

แม้ว่าการรีไซเคิลพลาสติกได้รับการขนานนามว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษจากพลาสติก แต่การศึกษาล่าสุดระบุว่าถึงเวลาที่ต้องทบทวนกันใหม่ หลังศึกษาพบสารเคมีอันตรายหลายร้อยชนิดในเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากประเทศต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศ  การศึกษานี้นำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์กในสวีเดน ที่นำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก 13 ประเทศในยุโรปตะวันออก เอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ มาทำการวิเคราะห์ทางเคมี โดยพบว่าเม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมดมีสารเคมีประกอบมากมาย ซึ่งหลายชนิดถือว่ามีพิษสูง สารเคมีที่พบมากสุดคือกลุ่มยาฆ่าแมลง ซึ่งมีมากถึง 162 ชนิด อันดับสองคือกลุ่มเคมีเภสัช ซึ่งมีมากถึง 89 ชนิด และอันดับที่ 3 คือกลุ่มสารเคมีอุตสาหกรรม ...