10 สัตว์หายากที่กำลังสูญพันธุ์จากปัญหาสิ่งแวดล้อม

10 สัตว์หายากที่กำลังสูญพันธุ์จากปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครจะเชื่อว่ากว่าศตวรรษที่ผ่านมา โลกของเราจะสูญเสียสัตว์น้อยใหญ่ไปเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งตอนนี้เองสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะสัตว์หายากก็พากันค่อย ๆ สูญพันธุ์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากตัวมันเอง วัฏจักรชีวิต รวมไปถึงการทำของมนุษย์ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม จนนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะมาดูกันค่ะ ว่าจะมีสัตว์หายากชนิดไหนบ้างที่กำลังจะสูญพันธุ์ไป โลมาอิรวดี หากใครตามข่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โลมาอิรวดีตัวสุดท้ายในแม่น้ำโขง บริเวณชายแดนกัมพูชากับลาวได้ตายแล้ว ซึ่งโลมาอิรวดีเป็นโลมาหัวบาตรมีครีบหลัง มีถิ่นอาศัยกระจายอย่างกว้างขวางในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และอ่าวไทย ...
Life