รู้ทัน ‘Greenwashing’ การตลาดฟอกเขียวที่ไม่สนโลก?

ต้องรู้ทัน! “Greenwashing” การตลาดที่ทำให้ลูกค้าคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ กำลังทำเพื่อโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อความบนป้ายฉลาก หรือใช้สีเขียวกับสินค้า แต่ทั้งหมดนี้อาจจะยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดที่เจ้าของผลิตภัณฑ์บอกลูกค้า สายรักษ์โลกเจ็บกันมาเท่าไรแล้ว กับการซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างแล้วมารู้ที่หลังว่า สินค้านั้นไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิด หลายคนมักหลงเชื่อและเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเห็นคำว่า “ออร์แกนิค” “ธรรมชาติ” “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” บนป้ายฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ในหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เมื่อเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่ร้อนขึ้น ภัยธรรมชาติเกิดบ่อยขึ้น ซึ่งนั่นมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ดังนั้น ...
Life