นักวิจัยพบ ‘สารเคมีตลอดกาล’ ในหลอดกระดาษ-หลอดไม้ไผ่

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิทยาศาสตร์ในเบลเยียมได้ทดสอบหลอดหลายสิบหลอดจากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในประเทศ  โดยทำการสุ่มตัวอย่างจาก 39 ยี่ห้อที่ทำจากกระดาษ ไม้ไผ่ แก้ว สแตนเลส และพลาสติก ผลจากการทดสอบพบว่า 27 รายการจากกลุ่มตัวอย่างมีสาร PFAS หรือสารเคมีตลอดกาล ซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีสังเคราะห์ นิยมใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องด้วยคุณสมบัติที่สามารถต้านทานคราบ ไขมัน และน้ำได้ ถึงแม้จะพบความเข้มข้นในระดับต่ำก็ตาม ...
Life