หลอดทำจากน้ำแข็ง หลอดรักษ์โลก ไอเดียลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ผุดไอเดียรักษ์โลก ในแนวทาง keep The World มุ่งประเด็น ลดการใช้ “Single-Use Plastic” หรือ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยมีบริษัทคิดผลิต “หลอด” ทำจาก “น้ำแข็ง” ใช้เสร็จย่อยสลายได้ในทันที ลดปัญหาขยะพลาสติก ปัญหาเรื่องขยะพลาสติก ดูจะเป็นหนึ่งแกนหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือ  เรื่อง “Single-Use Plastic” หรือ ...
Innovation