ORI ขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืน THSI หลังปรับตัวแกร่งฝ่า COVID-19

ORI ขึ้นทำเนียบหุ้นยั่งยืน THSI หลังปรับตัวแกร่งฝ่า COVID-19 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ประจำปี 2564 สะท้อนถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal ...
What' New